Helsinki City Theater

Helsingin kaupunginteatterin rakennus on arkkitehti Timo Penttilän suunnittelema ja se on suomalaisen modernin arkkitehtuurin merkkiteoksia. Alkuperäinen osa on valmistunut vuonna 1967 ja laajennusosa Studio Elsa vuonna 1989. Hankkeen suunnittelu tehdään Helsingin kaupunginmuseon määrittämien suojelutavoitteiden mukaisesti. 

Peruskorjaushankkeen lähtökohtana on talotekniikan uudistaminen vaativien rakenteiden ja suojelulinjausten asettamissa puitteissa. Kiinteistötavoitteina on kestävän kehityksen mukaisten ympäristö- ja elinkaaritavoitteiden saavuttaminen sekä energiatehokkuuden parantaminen. 

Kohde toteutetaan kaikilla suunnittelualoilla kolmiulotteisena tietomallisuunnitteluna. Ifc-muodossa yhdistettyjä tietomalleja käytetään eri talotekniikkajärjestelmien yhteensovituksessa ja energiasimuloin¬neissa. 

Location: Helsinki
Initiated: 2012
Client: Helsingin kaupungin Tilakeskus