Tausta

Arkkitehtitoimisto A-konsultit täytti vuonna 2012 50 vuotta. Perustamisesta lähtien rakennussuunnittelu ja kaavoitus ovat toiminnassamme tasavahvuisina rikastuttaneet toisiaan omine näkökulmineen, mittakaavoineen ja työmenetelmineen. Rakennukset liitetään historialliseen, morfologiseen ja toiminnalliseen kokonaisuuteen ja toisaalta kaavoja muotoillaan tavalla, jossa ajateltu asutus ja julkinen ympäristö saa uskottavan konseptuaalisen hahmon.