Metodit

Työtapamme on analyyttinen ja interaktiivinen, suunnittelukonsepteja työstetään sisäisissä keskusteluissa. Päämääränä ovat perustellut ja innovatiiviset ratkaisut. Toimiston henkilövahvuus on kuluneina vuosikymmeninä pysynyt vakaalla tasolla – n. 12-15 vastuullista arkkitehtia sekä avustavat suunnittelijat. Yleispätevä osaaminen on tietoisesti asetettu erikoistuneisuuden edelle. Osana laadun kehittämistyötä olemme laajasti osallistuneet arkkitehtikilpailuihin. Menestymisten myötä työkenttämme on voinut olennaisesti laajentua.

Perinteinen käsin hahmottaminen – piirtäminen ja pienoismallit – on ollut ja on edelleen yksi keskeinen työmetodimme. Toisaalta jo parikymmentä vuotta sitten siirryimme ensimmäisten joukossa suoraan tietomallipohjaiseen suunnitteluun ilman cad-piirtämisen välivaihetta. Tällä saralla olemme uranuurtajia ja olemme osallistuneet useisiin tietomallintamisen kehityshankkeisiin.

Toiminta

Keskeisiä toiminta-aloja ovat olleet asuinalueet ja asuinrakennukset, kulttuurihistoriallisten ympäristöjen kehittäminen ja säilyttäminen, julkiset rakennukset ja niiden restaurointi sekä yleispiirteinen ja yksityiskohtainen kaavoitus. Mittakaavajänne on ollut valaisinsuunnittelusta seudullisiin maankäyttöselvityksiin. Viime vuosina strateginen suunnittelu – työympäristöistä yleiskaavoihin – on muodostunut yhä merkittävämmäksi työkentäksi.

Kokonaisuus

Jo varhain saimme tehtäväksi suunnitella uudisrakennuksia vanhoihin puukaupunkeihin. Näiden töiden kautta mielekkään vuorovaikutuksen, dialogin, synnyttämisestä uuden ja vanhan välille on muodostunut keskeinen tavoite kaikessa suunnittelutyössämme. Kysymys ei ole uudisrakennuksen “sopeuttamisesta” vaan uuden persoonallisuuden tuomisesta keskusteluun. Sen äänivarat on mitoitettava arkkitehtonisen tilan ja sisällön hierarkkista rakennetta koskevan kokonaisnäkemyksen mukaan. Tila on tärkeämpi kuin yksittäisen rakennuksen yksilöllisyyden ilmaisu.