Kivikon palvelutalo

Suunnitelma on kutsukilpailun tulos.

Maasto, puusto ja kauniit kalliomuodostelmat ovat hyvin pitkälle sanelleet rakennuksen pohjamuotoa. Rakennuksen ilmeeseen on ratkaisevasti vaikuttanut myös pyrkimys palvelukeskuksen eri toiminnallisten osien yksilölliseen korostamiseen. Lisäksi on haluttu arkkitehtonisin keinoin alleviivata sen olemusta alueen tärkeänä julkisena rakennuksena.

Rakennuksessa on kolme toiminnallista yksikköä: Sosiaali- ja terveysasema, työväenopisto (aikuiskoulutus) sekä nuorisotalo, jotka erottuvat selkeästi toisistaan. Kaikilla niistä on myös omat sisäänkäynnit.

Rakennuksen jäsentely luo kolme eriluontoista pihaa; sisääntuloaukiolla on kivipuutarhan ilme, etelään avautuu rakennuksen syleilemä nurmipintainen puistikko männikköineen, ja lännessä rakennus rajautuu kallioiseen puistometsään.

 

Aloitusvuosi: 1997