VVO Lehtovuori

Helsingin kaupunki järjesti syksyllä 2001 Konalan Lehtovuoren asuntokortteleista tontinluovutuskilpailun. Alueen asemakaava (Kaupunkisuunnitteluvirasto / Leena Lukkarinen-Annila) on tiivis, korttelitehokkuudeltaan 0,5, jonka lisäksi sallitaan 20% asunnon ulkopuolisia aputiloja.

VVO Rakennuttaja Oy voitti kilpailun laatimallamme suunnitelmalla. Arviointiryhmä totesi suunnitelmamme asuntoratkaisujen olevan “monipuolisia ja tuoreita sekä hinta-laatusuhteeltaan kilpailun parhaita”.

Kilpailun tuloksena toteutuneen alueen kokonaiskerrosala on 10917 kem2, jossa asuntoja on kaikkiaan 88 kappaletta viidessä eri asunto-osakeyhtiössä.

Kohteen arkkitehtisuunnittelu toteutettiin kokonaisuudessaan tuotemallipohjaisesti.

Alue valmistui kesällä 2005.

Paikkakunta: Helsinki
Aloitusvuosi: 2001
Valmistumisvuosi: 2005
Tilaaja: VVO
Laajuus: 11034 brm²
Suunnittelijat: Eric Adlercreutz,
Jyrki Iso-Aho,
Päivi Vaheri