Leinelä 2

Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymät järjestivät yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailun Vantaan Koivukylän suuralueelle sijoittuvan Leinelä 2 -asemakaava-alueen suunnittelusta. 

Kilpailulla haettiin arkkitehtonisesti korkeatasoista, omaleimaista, toimivaa ja toteuttamiskelpoista kokonaisratkaisua vaihtelevassa luonnonmaisemassa.

Leineläntiestä on muodostettu aluetta kokoava aihe; se luo vahvan ja mieleenpainuvan maisematilallisen kokonaisuuden. Samalla syntyy selkeä julkinen, yhteisöllisyyttä korostava päivittäisen elämän areena. Leineläntien vihervyöhykkeen itäpuoli koostuu kolmesta suurkorttelista, joille leimansa antavat luonnonmuotojen – laaksojen ja mäkien – ympärille kiertyvät taloketjut. Raitti, sen kujat ja aukiot muodostavat yhdessä kukkuloiden ja laaksoissa kiemurtelevien polkujen kanssa rikkaan tilakudoksen.

Työryhmä: Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy ja Arkkitehdit Frondelius Keppo Salmenperä Oy. Ehdotuksemme palkittiin kunniamaininnalla.

Paikkakunta: Vantaa
Aloitusvuosi: 2008
Tilaaja: Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymät
Suunnittelijat: Jyrki Iso-Aho
Jari Frondelius (AFKS),
Juha Salmenperä (AFKS),
Jaakko Keppo (AFKS)