Mellunmäen keskustan kehittämissuunnitelma

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto ja Helsingin kaupungin ATT tilasivat toimistoltamme viitesuunnitelman Mellunmäen metroaseman ympäristön kehittämisen pohjaksi. Myöhemmin työn tilaajiin liittyivät HOK-Elanto ja YIT.

Työn yhtenä tavoitteena oli kehittää nykyään hajanaiselle ja hahmottomalle Mellunmäen metrokeskusympäristölle omaleimainen identiteetti. Suunnitelma koostuu metroradan ja tulevan bussiterminaalin molemmin puolin sijaitsevista kortteleista, joiden muodostaman amfiteatterimaisen suurmuodon halkaisee kahtia metrorata. Viitesuunnitelman pohjalta tehty kaavaehdotus hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa joulukuussa 2010.

Toiminnallisena tavoitteena on ollut mahdollisimman monipuolinen kokonaisuus: pohjakerroksissa liike- ja palvelutiloja, joiden päälle sijoittuvat asunnot ja suojaisat korttelipihat.

Pohjoiseen kortteliin on kaavailtu tavanomaisen asumisen lisäksi palveluasuntoja ja maantasokerrokseen HOK-Elannon myymälää. Eteläiseen kortteliin on tulossa asumista ja lisäksi kirjasto ja pieni kauppakuja, joka tukeutuu olevaan ja mahdollisesti laajennettavaan market-tyyppiseen myymälään. Pohjoiselle korttelipihalle on muodostettavissa esteetön yhteys viereiseltä Länsimäentien ylittävältä kevyen liikenteen sillalta. Molemmille korttelipihoille on osoitettu yhteys myös bussiterminaaliaukiolta. Molempien kortteleiden ja metron liityntäliikenteen tarvitsemat autopaikat on sijoitettu kellarikerroksiin.

 

Paikkakunta: Helsinki
Sijainti: Helsinki
Aloitusvuosi: 2010
Valmistumisvuosi: 2015
Tilaaja: Helsingin kaupungin KSV / ATT / HOK-Elanto / YIT
Suunnittelijat: Jyrki Iso-Aho
Teemu Taskinen
Matti Heikkinen