Rastaalan koulu

Suunnittelimme Rastaalan koulun peruskorjauksen ja laajennuksen yhteistyönä Arkkitehdit Frondelius Keppo Salmenperä Oy:n kanssa.

Erityisenä kehitystarpeena oli esteettömyys, jota tuli parantaa korjausrakentamisen yhteydessä. Myös tontin kaltevuus asetti omat haasteensa suunnittelulle.

Peruskorjausta suunniteltaessa pidimme erityisen tärkeänä myös sitä, että rakennuksen tilalliset erityisominaisuudet ja -piirteet säilyisivät. Kaikki rakenteet tehtiin niin, että ne täyttävät vuonna 2010 voimaan tulleet energiamääräykset.

Paikkakunta: Espoo
Sijainti: Espoo
Aloitusvuosi: 2007
Valmistumisvuosi: 2010
Tilaaja: Espoon kaupunki
Suunnittelijat: Jyrki Iso-Aho
Jari Frondelius (AFKS)