Villa K

Villa K on puurakenteinen korttelitalo, joka pitää sisällään päiväkodin lisäksi kerho- ja toimistotiloja sekä kokoontumistilan. Rakennuksen toiminta-ajatuksena on olla lähiympäristön asukkaille kokoontumispaikka, jossa eri ikäryhmät toimivat tiiviissä vuorovaikutussuhteessa.

Sisätilat ryhmittyvät ison ruokasalin ja auditoriotilan ympärille. Rakennuksen muoto rajaa pihan selkeästi kolmeen osaan: sisääntuloalueeseen, päiväkerhon ulkoalueeseen sekä luonnontilaiseksi jätettävään metsikköön.

Paikkakunta: Espoo
Sijainti: Espoo
Aloitusvuosi: 2009
Valmistumisvuosi: 2010
Tilaaja: Kilo Svenska Stiftelse
Suunnittelijat: Anders Adlercreutz