Helsingin kaupunginteatteri

Helsingin kaupunginteatteri on arkkitehti Timo Penttilän suunnittelema, ja se on yksi suomalaisen modernin arkkitehtuurin merkkiteoksia. Alkuperäinen rakennus on valmistunut vuonna 1967 ja sen laajennusosa Studio Elsa vuonna 1989.

Peruskorjauksen hankesuunnitelman lähtökohtana oli talotekniikan uudistaminen vaativien betonirakenteiden ja rakennussuojelulinjausten asettamissa puitteissa. Kiinteistötavoitteiksi asetettiin kestävän kehityksen mukaisten ympäristö- ja elinkaaritavoitteiden saavuttaminen sekä energiatehokkuuden parantaminen.

Hankesuunnitelma toteutettiin tietomallisuunnitteluna. Tietomalleja hyödynnettiin hankevaiheessa rakennussuojelutavoitteiden mukaisten ratkaisujen havainnollistamisessa sekä eri talotekniikkajärjestelmien yhteensovituksessa ja energiasimuloinneissa.

Hankkeen suojelutavoitteiden määrittely tehtiin Helsingin kaupunginmuseon ohjeistuksessa.

Paikkakunta: Helsinki
Aloitusvuosi: 2012
Tilaaja: Helsingin kaupungin Tilakeskus
Suunnittelijat: Jyrki Iso-Aho
Teemu Taskinen