Heltech Holkkitie

Helsingin kaupungin tilakeskus tilasi toimistoltamme selvityksen ammatillisten oppilaitosten tilatarpeiden strategisista ratkaisuvaihtoehdoista. Työ tehtiin tiiviissä yhteistyössä opetusviraston kanssa.

Helsingin ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelijamäärä on kasvanut 2000-luvulla yli 2000 opiskelijalla. Opiskelijamäärä tulee edelleen kasvamaan, mutta kasvaneeseen tilatarpeeseen ei kuitenkaan ole pystytty vastaamaan.

Selvityksessä esitetään uusien opiskelupaikkojen sijoittamista kampusmaisiin yksikköihin. Kampusten kehittämisen myötä voidaan luopua toiminnallisesti tai sijainniltaan epätarkoituksenmukaisista tiloista.

Osana selvitystä laadittiin suunnitelma Holkkitien tontin kehittämisestä teknillisen alan opetuksen kampukseksi. Kampukselle olisi sijoitettavissa tilat ja tarvittavat ulkoalueet mm. logistiikan, kone- ja mekaniikan, talonrakennusalan, talotekniikan ja pintakäsittelyn opetukselle.

Hankkeen lämmin bruttoala on 37 700 brm2.

Paikkakunta: Helsinki
Aloitusvuosi: 2012
Valmistumisvuosi: 2015
Tilaaja: Helsingin kaupungin Tilakeskus
Suunnittelijat: Jyrki Iso-Aho