Jyväskylän yliopiston päärakennus

Yliopiston päärakennus on valmistunut 1956, ja se on Alvar Aallon merkittävimpiä punatilikauden töitä. Tilat jakaantuvat kolmeen lohkoon: hallinto-osaan, juhlasaliosaan ja kirjastoon, jotka läpikulkuhalli sitoo yhdeksi kokonaisuudeksi. Rakennus on suojeltu osana Seminaarimäen kokonaisuutta.

Kun Yliopiston rehtoraatti muuttaa korjauksen jälkeen hallintosiipeen, voidaan sen alkuperäinen tilarakenne palauttaa purkamalla myöhemmin tehtyjä väliseiniä. Kirjaston aulan ja kirjastosalin arkkitehtonista asemaa korostetaan palauttamalla ja avaamalla uusia yhteyksiä viereisiin tiloihin. Juhlasalin ilmanvaihtoa parannetaan. Suunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä Alvar Aalto-säätiön ja museoviraston kanssa. Kohde toteutetaan kaikilla suunnittelualoilla kolmiulotteisena tietomallisuunnitteluna. Yhdistettyjä tietomalleja käytetään eri talotekniikkajärjestelmien yhteensovituksessa sekä energiasimuloinneissa.

Paikkakunta: Jyväskylä
Aloitusvuosi: 2012
Tilaaja: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Suunnittelijat: Jyrki Iso-Aho,
Päivi Vaheri