Saukonlaituri

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto tilasi työn Helsinki Townhouse- kilpailussa kunniamaininnan saaneen ehdotuksemme seurauksena. Kortteli koostuu kerrostaloista ja niiden välisistä townhouse-yksiköistä. Kerrosluvut vaihtelevat kolmesta kahdeksaan siten, että itäreunan sivukäytävätalo on korttelin korkein rakennusmassa. Julkisivut kaduille, kanavan suuntaan ja Saukonlaiturille muodostavat muurimaisen pinnan, jonka sisältä löytyy kolmiotorien sarja ja vehreä kokoava sisäpiha. Korkeammat ja matalammat osat on lomitettu siten, että korttelin sisäiset valokulmavaatimukset täyttyvät hyvin, ja myös kadunvarren rakennuksista saadaan avattua näkymiä korttelin läpi merimaisemaan. Kaikissa maantasoon sijoittuvissa asunnoissa on oma sisäänkäynti joko suoraan kadulle, rantalaiturille tai kolmiotorille. Piha muodostaa vihreän yhtenäisen ”huonetilan” korttelin sisälle. Korttelin sisälle muodostuu metsiköiden ja kumpujen ja painanteiden sarja. Leikkipaikat sijaitsevat pihaa lävistävien raittien varressa puuryhmien alla.

Viitesuunnitelman mukainen asemakaavaehdotus hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa joulukuussa 2010.

Paikkakunta: Helsinki
Aloitusvuosi: 2010
Tilaaja: Helsingin kaupunkisuunitteluvirasto
Suunnittelijat: Jyrki Iso-Aho
Riikka von Martens
Matti Heikkinen
Soile Heikkinen