Poltinahon alue

Ehdotuksemme Poltinahon yleiseen arkkitehtuurikilpailuun vuonna 2005.

Suunnitelmamme tärkeimpiä lähtökohtia on säilytettävän rakennuskannan hyödyntäminen kaupunkikuvallisena resurssina. Luomalla rikas ja moni-ilmeinen kaupunkitilojen kudos syntyy laadukas ympäristö myös yksinkertaisia arkkitehtonisia keinoja käyttäen. Asuntotyyppivalikoima on kehitetty hyvin monipuoliseksi vaihtelevankokoisin ulkotiloin.

Rengasmainen raitti toimii kaupunkirakenteellisena selkärankana. Samalla kun se antaa Poltinaholle vahvan identiteetin, se myös määrittelee autottoman vyöhykkeen ulkorajan: raitilla ja sen sisäpuolella on vain inva-paikkoja.

Renkaan sisäpuolen kolmen eriluontoisen puutarhakaupunkimaisen tilan sarja tarjoaa luontevasti kaikille ikäluokille virkistystä ja toimintamahdollisuuksia. Säilytettävät rakennukset ovat oleellinen osa raitin kaupunkikuvaa.

Paikkakunta: Hämeenlinna
Aloitusvuosi: 2005
Tilaaja: Hämeenlinnan kaupunki
Suunnittelijat: Eric Adlercreutz
Anders Adlercreutz