Latokartanon peruskoulu

Helsingin kaupungin opetusvirasto järjesti kesällä 2005 kutsukilpailun Latokartanon uudelle asuinalueelle sijoittuvan peruskoulun suunnittelusta. Toimistomme oli yksi viidestä kutsutusta. 

Rakennuksen kokonaishahmo heijastaa koulun toiminnallista ratkaisua ja jäsentelyä. Selkeyttä ja toiminnallista erittelyä on pidetty tärkeänä tekijänä muun muassa orientoitavuuden kannalta. Sali ja siihen liittyvä kirjasto muodostavat rakennuksen tilallisen selkärangan ja sosiaalisen kontaktipinnan.

Koulussa liikuttaessa sekä kaupunki- että luontomaisema ovat koko ajan läsnä.

Atriumpihat muodostavat pienilmastollisen vastakkaisparin jossa ilmansuunnat tarjoavat konkreettisen maantieteellisen teeman: pohjoiseen avautuva piha ilmentää havumetsävyöhykkeen villiä pohjolaa, kun taas etelään avautuva lämmin piha edustaa lauhkean vyöhykkeen luontoa ja puutarhakulttuuria.

Näistä puutarhoista pyrittiin luomaan koulun silmäteriä, eivätkä ne siitä syystä ole tarkoitettuja oleskeluun.

Oleskelupihan järjestelyt perustuvat koulun toimintamalleihin. Koska kaikki lapset eivät käytä pihaa samanaikaisesti, sijoittuvat liikunnan ja leikin paikat mahdollisimman etäälle luokkien ikkunoista.

Paikkakunta: Helsinki
Aloitusvuosi: 2005
Tilaaja: Helgingin kaupungin opetusvirasto
Laajuus: 5950 brm²
Suunnittelijat: Eric Adlercreutz
Anders Adlercreutz