Rajaton metropoli

Helsingin metropolialueen kehityskuva     

14 kuntaa käsittävän Helsingin metropolialueen pitkän tähtäyksen kehityskuva ”Rajaton metropoli” laadittiin Strafica Oy:n vetämän konsulttiryhmän toimesta tiiviissä vuorovaikutuksessa kuntien edustajien kanssa. A-Konsultit vastasivat maankäyttövisioiden laatimisesta ja havainnollistamisesta.

Toimeksianto voidaan nähdä kiteytymänä sarjasta pääkaupunkiseutua ja Etelä-Suomea koskevia kehittämisstrategioita: HeSPo 2004 (Helsinki–Sipoo–Porvoo), KUUMA 2005 (Keski-Uudenmaan kunnat), METKA 2008 (Etelä-Suomen maakunnat) ja Länsirata 2010 (Helsinki–Espoo–Lohja), joissa toimisto vastasi maankäyttötarkasteluista.

Aloitusvuosi: 2011
Tilaaja: MAL-neuvottelukunta / Helsingin seudun 14 kuntaa
Suunnittelijat: Staffan Lodenius