Kehä II:n jatkeen keventäminen

Kaupunkirakenteen ja liikenteen yhteissuunnitelma.


Kehä II:n jatkaminen Länsiväylä–Turuntie-jaksosta Hämeenlinnanväylälle on pitkään ollut pääkaupunkiseudun yleiskaavallisen suunnittelun hankalimpia ratkaisemattomia kysymyksiä. Espoon, Vantaan ja Helsingin kaupungeille laatimamme kaupunkirakenneselvitys pyrki yhdessä SITO Oy:n samanaikaisesti laatiman liikenneselvityksen kanssa antamaan tähän vastauksen.  Selvityksen mukaan väylän toteuttaminen moottoritiestandardeja kevyempänä merkitsisi rakentamispotentiaalin lähes kaksinkertaistamista 880 000 kem2:iin samalla kuin kustannukset laskisivat yli 100 M€. Merkittävimmät täydennysrakentamiskohteet ovat Rastaala ja Kolmenkaupunginsolmu, joille laadittiin havainnolliset konseptisuunnitelmat. 

Aloitusvuosi: 2012
Tilaaja: metropoliseutu, Uudenmaan ELY-keskus sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit
Suunnittelijat: Riikka von Martens, Staffan Lodenius