Eriksnäs

”Sipoon Meripuisto”-ideasuunnitelma.

Maanomistajan, Eriksnäs Gård Ab:n, toimeksiannosta toimisto on laatinut 1990-luvun lopulta alkaen ideasuunnitelmia, sekä Eriksnäs I ja II pientaloalueiden asemakaavat ja rakentamistapaohjeet. Vuosina 2008–10 oli voimistunut tarve kehittää Sipoon lounaisalueita. Tätä silmällä pitäen kehitimme kunniahimoisen ”Sipoon Meripuisto”-vision, joka otettiin myönteisesti vastaan kunnanvaltuustossa, ja joka osaltaan on ollut pohjana Sibbesborg-kilpailuhankkeelle ja sen toteuttamiselle.  Vision johtoteemana on ollut tiivis ja matala, puutarhakaupunkimainen asuminen, joka on syvässä harmoniassa Sipoonlahden ja saaristorannikon arvomaiseman sekä sipoolaisen maaseudun kanssa. Asumiseen kytkeytyvät myös monipuoliset asumis- ja virkistyspalvelut.


Paikkakunta: Sipoo
Aloitusvuosi: 1990
Valmistumisvuosi: 2010
Tilaaja: Eriksnäs Gård Ab, Sipoon kunta
Suunnittelijat: Staffan Lodenius, Ann-Mari Lindgren, Riikka von Martens