Villa Adlers

Tontin erityispiirteitä ovat hakkuulla harvennettu sekametsä, näkyvät peruskalliopinnat sekä siirtolohkareet.

Kun alkuvaiheen kaksikerroksisista ratkaisuista oli luovuttu, kirkastui teemoiksi puutarhamainen sisäpiha sekä sisätilaa hallitseva, ylhäältä tuleva päivänvalo.

Koska talon lähestymissuunta on lounaasta, tuli sisäpihasta samalla myös sisääntulopiha. Kolmilaivaisen tilarakenteen painopisteeseen sijoittuu kirjasto, johon lankeaa päivänvalo kolmesta suunnasta kattolyhdyn kautta. Tilarakenteen kahta pääakselia täydentää kaksi pitkää diagonaalinäkymää, jotka syntyvät tilojen ulkoreunoihin sijoitettujen kulkuaukkojen kautta.

Työlle ja harrastuksille, koirille sekä orkideoille piti luoda sopivat puitteet. Moneen ratkaisuun vaikutti myös seinäpintojen tarve: kirjoille ja erityylisille huonekaluille, rakkaita elämänkumppaneita nekin. Ratkaisuna kirjastoa ympäröivät lämpötilaa tasaavat muuratut seinät joihin kirjahyllyt on upotettu. Materiaalivalinnoilla on pyritty korostamaan päätilojen  eriluontoisuutta.

Rakennus on puurakenteinen maanvaraisella laatalla, ja se toimii maalämmöllä ja lämpöpumpulla.

Aloitusvuosi: 2007
Valmistumisvuosi: 2011