Ekotehokas Pitkämäki I

Asemakaava ja rakentamisohje.

Toimiston laati 1990-luvulla Pitkämäen alueelle kaavarungon. V. 2007 kaupunki päätti yhteistyössä seudullisen kehittämisyhtiön ja paikallisten yrittäjien kanssa valmistella Pitkämäen ekotehokkaaksi pientaloalueeksi Tekes-hankkeena.

Alue sijaitsee sujuvien kevytliikenneyhteyksien päässä parin kilometrin etäisyydellä torista. Tavoitteena on ollut luonnonläheinen ja ekologinen pientaloalue vaihtoehtona maaseudun hajarakentamiselle. Omakoti-, paritalo- ja pienkerrostalotonttien lisäksi alueella on korttelit päiväkotia ja liikerakennusta varten. Kaavassa on kiinnitetty erityistä huomiota rakennusten suuntaamiseen aurinkoon nähden sekä korttelien yhteiskäyttöalueisiin. Perinteisten arkkitehtonisten ohjeiden lisäksi on annettu laajasti ekologiseen ja energiatehokkaaseen rakentamiseen liittyviä ohjeita.

Paikkakunta: Kankaanpää
Valmistumisvuosi: 2008
Suunnittelijat: Staffan Lodenius, Ann-Mari Lindgren