Jägarbacken asemakaava ja rakennussuunnittelu

Jägarbacken rakennettiin uudeksi tiiviiksi ja matalaksi suurkortteliksi Tammisaaren keskusta-alueen reunalle, metsäiselle kukkulalle, jonka etelärinteet viettävät kohti merenrantaa. Toimisto laati asemakaavan, jossa pienkerrostalojen reunastamat pihapiirit sijoittuvat viuhkamaisesti kokoavan puistoreitin molemmin puolin, sekä vastasi rakennusten suunnittelusta, jossa yhtenä teemana oli tunnistevärien käyttö.

Kohde esiteltiin Suomi rakentaa 4-näyttelyssä ja Arkkitehti-lehdessä 3/1974.

Paikkakunta: Tammisaari
Sijainti: Tammisaaren kaupunki
Aloitusvuosi: 1968
Valmistumisvuosi: 1973
Tilaaja: K.E. Nyman Oy
Suunnittelijat: Eric Adlercreutz, Nils-Hinrik Aschan, Gunda Åbonde