Seinäjoen keskustan rakennemalli

Työn tavoitteena oli määritellä Seinäjoen keskustan kehitysperiaatteet ja tutkia, miten Seinäjoesta kasvaa vuoteen 2030 mennessä viihtyisä ja elävä kaupunkikeskusta, jossa on hyvä sekä asua että asioida.

Työssä on tutkittu kaupallisten palveluiden määrää ja sijaintia, asumisen paikkoja ja rakennustyyppejä, ja pysäköinnin järjestämistä laitoksiin siten, että keskustan ydinalueet voidaan rakentaa kävelypainotteiseksi koko Seinäjoen alueen olohuoneeksi.

Vihreyttä ja viihtyisyyttä tullaan Seinäjoella lisäämään myös taskupuistojen verkostolla, jossa vesi eri muodoissaan tuodaan ydinkeskustaan kaupallisten palveluiden vierelle. Aaltokeskus kytketään kaupalliseen keskustaan rakentamalla sen pohjoispuolelle edustava allaspuisto, joka voi toimia Seinäjoen lukuisten tapahtumien keskipisteenä ja imagon vahvistajana.

Erillishankkeena on laadittu Tapahtumapuiston ideasuunnitelma.

Paikkakunta: Seinäjoki
Aloitusvuosi: 2009
Valmistumisvuosi: 2010
Suunnittelijat: Staffan Lodenius, Riikka von Martens