Salon yleiskaava ja keskustan kaavarunko

Salon kaupunki kasvoi vuosisadan vaihteen tienoilla erittäin voimakkaasti elektroniikkateollisuuden ansiosta. Yleiskaavoituksesta on vastannut usean konsulttiyrityksen yhteenliittymä. Työn koordinoinnista on vastannut MA-arkkitehdit ja yleiskaavoituksen pääsuunnittelijana on toiminut A-Konsultit.

Yleiskaavan tavoitevuosi on 2020 ja yleiskaava on oikeusvaikutteinen. Ensimmäisinä suunnitteluvuosina laadittiin yleiskaavan perusselvitykset mm. yhdyskuntarakenteesta, luonnosta, maisemasta, kaupasta, liikenteestä, sosiaalisesta ympäristöstä ja kulttuuriympäristöstä. Yleiskaavan rakennemallin hyväksymisen jälkeen yleiskaavatyötä laajennettiin siten, että keskustan alueelle laadittiin yksityiskohtainen kaavarunko 1:4000. Kaavarunko on ohjeellinen suunnitelma eikä sillä ole oikeusvaikutuksia. Lisäksi uuden lukion asemakaavoituksen pohjaksi laadittiin keskustan tuntumassa olevalle Kaherin alueelle osayleiskaava.

Paikkakunta: Salo
Valmistumisvuosi: 2006
Suunnittelijat: Staffan Lodenius, Ann-Mari Lindgren