Gobbacka

Yleissuunnitelma ja asemakaavoitus.

G
obbackan alue sijaitsee Pohjois-Espoossa Kehä III:n pohjoispuolella, valtakunnallisesti arvokkaiden maisematilojen äärellä. Suunnittelun lähtökohtana on ollut pientalovaltainen, jäsennelty asuinalue, joka saa erityispiirteensä paikallisista luonnonoloista, peltoaukeista ja vahvoista metsäselänteistä sekä pitkästä asumishistoriastaan. Asutus muodostuu pääosin tiiviistä pientaloasumisesta monipuolisin asuntotyypein sekä keskusta- ja lähipalvelualueesta. Omaleimaiset asuinpiirit liittyvät ympäröivään luontoon ja viherverkostoon.  

Paikkakunta: Espoo
Valmistumisvuosi: 2008
Suunnittelijat: Staffan Lodenius, Riikka von Martens