Räski-Heinlahden osayleiskaava

Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan välinen rajavyöhyke muodostaa myös yhdyskuntarakenteellisesti kaupungin ja maaseudun välisen sauman. Yhteisen yleiskaavan pohjaksi laadittiin rakennemalleja 2008. Tavoitteena on ollut luoda uusi pientalovaltainen asuntoalue, joka hakee inspiraatiota laajoista viljelyaukeista ja monimuotoisista kallioselänteistä, saaristosta ja avomerestä. Samalla jäsennellään tiiviin kaupunkirakentamisen reunaa. Asuinalue tukeutuu joukkoliikenteeseen ja viereisen Karhuvuoren kaupunginosan palveluihin. Ranta-alueille on tutkittu asumista ja niille on sijoitettu ulkoilu-, vapaa-ajan ja veneilytoimintoja asukkaiden ja kävijöiden iloksi.

Kaava laadittiin yhteistyössä MA-arkkitehtien kanssa.

Paikkakunta: Kotka, Pyhtää
Valmistumisvuosi: 2010
Suunnittelijat: Staffan Lodenius, Ann-Mari Lindgren, Riikka von Martens