Saukonlaiturin arabikorttelit

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto tilasi viitesuunnitelmatyön Helsinki Townhouse- kilpailussa kunniamaininnan saaneen ehdotuksemme seurauksena. Alkuperäisen viitesuunnitelman mukainen asemakaavaehdotus hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa joulukuussa 2010 

Tämän jälkeen reunaehdot muuttuivat. Rantaviivaa ja kanavia jouduttiin siirtämään. Näiden seurauksena kaupunkisuunnitteluvirasto tilasi meiltä kesällä 2013 viitesuunnitelman päivityksen. Alkuperäinen korttelimme pieneni jonkin verran, rakennetta jatkettiin kahden pienehkön korttelin verran länteen.

Korttelit koostuvat kerrostaloista ja niiden välisistä townhouse-yksiköistä. Kerrosluvut vaihtelevat kolmesta kahdeksaan siten, että itäreunan sivukäytävätalo on korttelin korkein rakennusmassa. Julkisivut kaduille, kanavan suuntaan ja Saukonlaiturille muodostavat muurimaisen pinnan, jonka sisältä löytyy kolmiotorien sarja ja vehreä kokoava sisäpiha. Korkeammat ja matalammat osat on lomitettu siten, että korttelin sisäiset valokulmavaatimukset täyttyvät hyvin, ja myös kadunvarren rakennuksista saadaan avattua näkymiä korttelin läpi merimaisemaan. Kaikissa maantasoon sijoittuvissa asunnoissa on oma sisäänkäynti joko suoraan kadulle, rantalaiturille tai kolmiotorille. Pihat muodostavat vihreän yhtenäisen ”huonetilan” korttelin sisälle. Leikkipaikat sijaitsevat pihaa lävistävien raittien varressa puuryhmien alla. Päivitys valmistui marraskuussa 2013 ja asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 26.11.2014.

Paikkakunta: Helsinki
Aloitusvuosi: 2013
Tilaaja: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Suunnittelijat: Jyrki Iso-Aho
Riikka von Martens
Soile Heikkinen
Milja Lindberg