Elo Colosseum D / Kilterinkuja 4

2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä Vantaan kaupungin Myyrmäen kaupunginosan Kilterinmäen toimisto- ja laitos- rakennusten korttelialue muutettiin Fortumin entisiä ns. Colosseumin rakennuksia lukuun ottamatta asuinalueeksi. Toimistomme laati alueelle Vantaan kaupungin ja VVO:n toimeksiannosta asemakaavamuutoksen ja lähiympäristöohjeen, sekä suunnitteli pääkorttelin asuinkerrostalot.


Työeläkevakuutusyhtiö Elo, joka nykyisin omistaa entiset Fortumin kiinteistöt tilasi meiltä keväällä 2014 tontinkäyttösuunnitelman Kilterinmäen länsireunalla sijaitsevan Colosseum D -liikerakennuksen korttelialueen muuttamiseksi asuntokäyttöön.


Ratkaisu noudattelee Kilterinmäen puoliavointa rakennustapaa. Pohjoisreunaa rajaa lamellitalo, joka itäpäässä kohoaa 12-kerroksiseksi maamerkiksi. Länsireunaa kehystävät 5-kerroksiset pistetalot joiden väliin ylä- ja alatasoilla jäävät pienet aukiot, joiden varrelle on keskitetty sisäänkäynnit ja asuntojen aputiloja. Pysäköinti on sijoitettu alueen pohjoisreunan lamellitalon kahteen kellarikerrokseen. Kohde tullaan toteuttamaan puoliksi omistus- ja puoliksi vuokra-asuntoina.


Viitesuunnitelma valmistui keväällä 2016 ja kohteen asemakaavaa laaditaan parhaillaan viitesuunnitelmamme pohjalta.

Paikkakunta: Vantaa
Sijainti: Kilterinkuja 4
Aloitusvuosi: 2014
Tilaaja: Työeläkevakuutusyhtiö Elo
Suunnittelijat: Jyrki Iso-Aho, Riitta Tuomisto, Liisa Heinonen