Roihupelto kampus

Roihupelto 1–3 vastaa Helsingin ammatillisten oppilaitosten vauhdikkaasti kasvavan oppilasmäärän aiheuttamaan lisätilatarpeeseen. Hankkeen tavoitteena on saattaa eri puolille kaupunkia ja toiminnallisesti puutteellisiin tiloihin sijoitetut opetusalat yhteen sekä tarkoituksenmukaisiin ja tehokkaisiin uudisrakennuksiin.

Hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa. Maankäytön osalta tontti jäsennetään siten, että jatkossa opetustiloja voidaan joko laajentaa tai osoittaa osa alueesta muulle toiminnalle. Vaihtoehtoisten konseptimallien pohjalta valitun suunnitteluratkaisun lähtökohtana on vapaamuotoisesti kasvava kokonaisuus, joka mahdollistaa tilaohjelman perusteellisen uudelleenarvioinnin eri toteutusvaiheissa. Arkkitehtoniset ja rakenteelliset ratkaisut systematisoidaan kustannus- ja energiatehokkuuden optimoimiseksi. Suunnittelun keskiössä on silti miellyttävä ja yhteisöllinen oppimisympäristö. Hankesuunnitelma valmistui keväällä 2015.

Paikkakunta: Helsinki
Sijainti: Holkkitie 1
Aloitusvuosi: 2015
Tilaaja: Kiinteistövirasto Tilakeskus
Laajuus: 45000 brm²
Suunnittelijat: Jyrki Iso-Aho, Teemu Taskinen