Hagalundinkallio, kehä I tunnelointi

Espoon kaupunki järjesti vuonna 2009 arkkitehtikilpailun Tapiolan ja Otaniemen kansallismaisemien erittäin vaativasta liitoskohdasta. Tällä hetkellä aluetta halkaisee Kehä I, joka kilpailussa sijoitettiin lähtökohtaisesti maan alle.

Kilpailuun haettiin ilmoitusmenettelyllä osallistujia. Toimistomme valittiin mukaan kilpailuun runsaasta joukosta yhdessä neljän muun arkkitehtitoimiston kanssa.

Ehdotuksemme perustui matalan, polveilevan asuintaloketjun ja korkeiden tornitalojen vuoropuheluun. Arvioinnissa todettiin muun muassa että ”ehdotus täyttää parhaiten ja tasapainoisimmin kilpailun tavoitteet eheyttämällä kilpailualueen hajanaisen kaupunkirakenteen erittäin punnitulla ratkaisulla. Tapiolan ja Otaniemen saumakohtaan, entisen Kehä I:n paikalle, on luotu yksinkertainen ja eheyttävä arkkitehtoninen teema - rakennusten maisemaan piirtämä 'kaksoisviiva'. Teema suodattaa Tapiolan ja Otaniemen rakentumisperiaatteiden parhaat ominaisuudet ja yhdistää ne luontevaksi kokonaisuudeksi. Lopputulos on eläytyvä ja sen osaratkaisut on suunniteltu ihmisten ehdoilla vailla ristiriitaa kunnianhimoisten arkkitehtonisten tavoitteiden kanssa.”

Asemakaavatyö käynnistyi toimistossamme keväällä 2009. Kilpailuehdotuksesta poikkeavaa betonikansivaihtoehtoa on työstetty rinnan tunnelivaihtoehdon kanssa. 

Paikkakunta: Espoo
Aloitusvuosi: 2009
Tilaaja: Espoon kaupunki