Töölönkatu 28

Töölönkatu valmistui Ammattienedistämislaitoksen opetustiloiksi vuonna 1931. Rakennuksen alkuperäinen suunnittelija on arkkitehti Väinö Vähäkallio. Vuodesta 1982 talossa on toiminut Sibelius-Akatemia. Tiilirakennus koostuu Dunckerinkadun päätteenä sijaitsevasta monumentaalisemmasta 6-kerroksisesta pääsiivestä ja tehdasrakennusta muistuttavasta 4-kerroksisesta pihasiivestä, joka työntyy Töölöläisen suurkorttelin sydämenä toimivalle vehreälle pihalle. Rakennus on suojeltu asemakaavalla ja se sijaitsee valtakunnallisesti merkittävässä yhtenäisessä rakennetussa kulttuuriympäristössä (RKY Taka-Töölön kerrostaloalue). Tuoreessa suojelupäätöksessä on kiinnitetty erityistä huomiota myös rakennuksen sisätilojen suojeluun.

Rakennus peruskorjataan ja muutetaan asuintaloksi ja sen eteläseinustalle tehdään 7-kerroksinen tornimainen uudisosa. Kokonaisuus tulee sisältämään 84 asuntoa. Asunnoissa pyritään normaalia korkeampaan laatutasoon, ja esim. vanhaan rakennukseen sovitetut kaksikerroksiset asunnot poikkeavat markkinoiden normaalitarjonnasta. Toimistomme on osallistunut hankkeen suunnitteluun asemakaavamuutoksen viitesuunnitelmien laatimisesta lähtien. Rakennussuojelun, paloturvallisuuden, teknisten järjestelmien, terveellisyyden ja akustisten vaatimusten yhteensovittamista tehdään tiiviissä yhteistyössä kaavoittajan, museoviraston, muiden viranomaisten sekä ammattitaitoisten erikoissuunnittelijoiden kanssa. Tuottamaamme IFC-mallia käytetään tarvittaessa suunnittelun tukena laskennassa, teknisissä sovituksissa ja mm. jäähdytystarpeen simulaatiossa.

Kohde on saanut rakennusluvan helmikuussa 2017.

Paikkakunta: Helsinki
Sijainti: Töölönkatu 28
Aloitusvuosi: 2013
Laajuus: 9168 brm²
Suunnittelijat: Jyrki Iso-Aho
Riitta Tuomisto
Hasse Hägerström