Itäkeskuksen maamerkki

Itäkeskusken maamerkki vuodelta 1987 on Erkki Kairamon tärkeimpiä töitä, ja korkean toimistorakentamisen merkkipaalu. Me saimme toimeksiannon toimia mutostyön pääsuunnittelijana - tehtävänä oli muuttaa toimistorakennus asuntorakennukseksi.
 
Itäkeskuksen maamerkki ei ole suojeltu rakennus, mutta sen kaupunkikuvalliset ja rakenustaiteelliset ansiot ovat kiistattomat. Siksi suunnittelun lähtökohtana oli julkisivun säilyttäminen niin pitkälle kuin se oli mahdollista. Tilojen käyttö asuntoina edellytti kuitenkin pieniä muutoksia - nauhaikkunarivien alareunaa madallettiin 20 cm.

Rakennuksen pohjaratkaisu antoi varsin hyvän lähtökohdan asuntojen suunnitteluun. Jäykistävän keskiosan ja ulkoseinien välinen etäisyys oli sellainen, että asuntoratkaisu löytyi varsin luontevasti tavalla, joka mahdollisti sekä monipuliset avautumiset asunnoista, että poikittaiset sisäiset näkymät. Tarvittavia aputiloja ei kuitenkaan nähty tarkoituksenmukaiseksi sijoittaa asuntokerroksiin. Niitä varten rakennettiin erillinen varasto- ja palvelurakennus joka arkkitehtuuriltaan selkeästi erottuu tornitalosta. Palvelurakennuksen katolla sijaitsee rakennuksen saunatilat ja leikkipiha.

Rakennus on kokonaisuudessaan sprinklattu. Muutos toimitotilakäytöstä asuntokäyttöön tarkoitti kuitenkin mittavia muutoksia palo-osastointiin. Tämä  oli haasteellista erityisesti julkisivun osalta.

Kaavamuutoksen kautta edennyt työ valmistui vuonna 2015.

Paikkakunta: Helsinki
Sijainti: Kauppakartanonkatu 7
Aloitusvuosi: 2012
Valmistumisvuosi: 2015
Tilaaja: Yksityinen kiinteistösijoittaja
Laajuus: 7600 brm²
Suunnittelijat: Anders Adlercreutz