Helen pumppaamot

Vuosaareen rakennettava hakevoimala tuottaa kaukolämpöä, jonka kuljettaminen suuren kulutuksen alueelle kantakaupunkiin edellyttää kahden pumppaamon rakentamista. Pumppaamoiden suunnittelu käynnistyi 2015 sopivien rakennuspaikkojen kartoituksella yhteistyössä kaavoittajan kanssa. Rakennuspaikoiksi valikoituneet kaksi suojaviheraluetta (EV) sijaitsevat Herttoniemessä ja Puotilassa. Toimintaperiaatteeltaan rakennukset ovat samanlaisia käsittäen pumpaamosalin aputiloineen. Koska rakennuspaikat poikkeavat suuresti toisistaan, ovat rakennukset suunniteltu hyvin toisistaan poikkeaviksi samoista teknisistä lähtökohdista huolimatta.

Hitsaajankadun pumppaamon urbaanimpi rakennuspaikka edellyttää rakennuksen sopeuttamista ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja tontin asettamat reunaehdot ovat johtaneet kaksikerroksiseen ratkaisuun, joka paitsi täydentää kaupunkirakennetta, myös kunnioittaa läheisen pronssikautisen hautamuistomerkin koskemattomuutta.

Meripellontien pumppaamon puistomaisempi ja tilavampi rakennuspaikka maastonmuotoineen mahdollistaa pumppaamon toteuttamisen yksikerroksisena ja maastoon piilotettuna, jolloin tavoitteeksi on otettu paikalla oleskelun mahdollistavan viheralueen säilyttäminen hautaamalla rakennus niin matalalle kuin mahdollista. Rakennuksen ainoa näkyvä elementti on tukimuurina toimiva kaareva julkisivu, joka nousee yläpuoliselta viheralueelta putoamista estäväksi kaiteeksi.

Molemmat rakennukset on suunniteltu tietomallihankkeina hyödyntäen eri suunnittelualojen tuottamista IFC-malleista koostettua yhdistelmämallia toimistomme vastatessa mallien koordinoinnista.

Paikkakunta: Helsinki
Sijainti: Hitsaajankatu 2 ja Meripellontie 16
Aloitusvuosi: 2015
Tilaaja: Helen Oy
Suunnittelijat: Jyrki Iso-Aho
Ville Kuhmonen
Tapani Lehtinen