Haso Kuusikkotie

Suunnittelualueeseen kuuluu kaksi tonttia Maunulan 1950-luvun keskustan kupeessa. Tontit rajautuvat pohjoisessa puistoon ja muilta suunnilta Heka-Maunula Oy:n 1970-luvulla rakennettuun kerrostaloympäristöön, Metsäpurontien 1950-luvun alueeseen ja Maunulan yhteiskouluun.

Molemmat tontit sijaitsevat pääosin rinteessä. Tonttien pohjois-/luoteisosien avokallioalueilla korkeuserot ovat lyhyillä matkoilla huomattavia ja asettivat omat haasteensa suunnittelulle. Hanke käsittää viisi erillistä asuinrakennusta ja kolme erilaista talotyyppiä: pienkerrostalon, rivitalon sekä pistekerrostalon. Muotokieleltään rakennukset ovat yksiaineisia muurimaisia kappaleita, jotka puhtaaksimuuratun tiilijulkisivun kautta liittyvät osaksi olemassa olevaa ympäristöä. Mittakaavaltaan ja typologialtaan pohjoisempi tontti rinnastuu naapurin 1970-luvun rakennuksiin, kun taas eteläisemmän tontin rakennukset liittyvät selkeämmin Metsäpurontien pienimittakaavaisempaan ympäristöön.

Paikkakunta: Helsinki
Sijainti: Kuusikkotie 7-8
Aloitusvuosi: 2016
Tilaaja: Helsingin kaupungin Asuntotuotantotoimisto
Laajuus: 4900 brm²
Suunnittelijat: Jyrki Iso-Aho, Matti Heikkinen, Ville Kuhmonen