Kuopionlahdenrannan toimistoalue

Uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeen myötä Pohjois-Savon Elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY) sekä Finnveralle toteutettiin ajanmukaiset monikäyttäjätyötilat sekä uudet kokous- ja ravintolatilat. Uudisrakennus suunniteltiin samassa hankkeessa peruskorjattujen valtion virastotalojen (Martti Melakari, 1954) väliin. Pysäköintijärjestelyjen parantamiseksi rakennettiin erillinen pysäköintilaitos.

Uudisrakennusosa sulautettiin vaativaan kaupunkiympäristöön ja asemakaavalla suojeltuun korttelikokonaisuuteen, jonka vanhimman osan muodostaa Lääninhallituksen uusrenessanssirakennus (Constantin Kiseleff, 1885) lisärakennuksineen.

Kohde suunniteltiin Senaatti-kiinteistöjen nykykäytännön mukaisesti kokonaisuudessaan tietomallisuunnitteluna. Ifc-muodossa yhdistettyjä rakennusosamalleja käytettiin mm. talotekniikkajärjestelmien yhteensovituksessa ja akustiikka- ja sisäilmasimuloinneissa.

Sijainti: Kuopio
Aloitusvuosi: 2010
Valmistumisvuosi: 2014
Tilaaja: Senaatti-kiinteistöt Oy
Suunnittelijat: Jyrki Iso-Aho
Johannes von Martens
Teemu Taskinen