Historia

Arkitektbyrå A-Konsult har alltsedan starten för 50 år sedan verkat jämstarkt inom stads- och byggnadsplanering så, att de båda infallsvinklarna, skalorna och arbetsmetoderna berikar varandra. Byggnaderna inlemmas i en historisk och morfologisk helhet, och å andra sidan utformas stadsplanerna så, att den tilltänkta bebyggelsen och offentliga miljön ges en trovärdig konceptuell gestalt.

Centrala verksamhetsfält för byrån har varit bostadsområden och bostadshus, utvecklande och bevarande av kulturhistoriska miljöer, offentliga byggnader samt översiktlig och detaljplanering, men skalan bland de  hittills utförda uppdragen täcker arkitektens arbetsområde i sin hela mångfald.

Vi tillämpar ett analytiskt och interaktivt arbetssätt med innovativa och välgrundade lösningar som mål. Planeringskoncepten bearbetas i interna diskussioner . Vår personal har under de senaste decennierna hållits på en stabil nivå - cirka 12-15 ansvariga arkitekter + assisterande planerare - och generellt kunnande har ställts framom specialiserat i avsikt att värna och stärka det arkitektoniska helhetsgreppet i enskilda projekt och i byråns totala produktion. Som en del av det kvalitativa utvecklingsarbetet har vi - inte utan framgång - kontinuerligt deltagit i arkitekttävlingar av olika slag.