Jyrki Iso-Aho

Jyrki Iso-Aho

arkitekt SAFA, partner, VD

Jyrki verkar som huvuplanerare och projektchef  i krävande projekt. Hans arbetsområde omfattar bygg- och utvecklingsprojekt samt stads- och samhällsplanering.  

fornamn.efternamn@a-konsultit.fi
+358 40 5142779

Anders Adlercreutz

Anders Adlercreutz

arkitekt SAFA, partner

Anders fungerar som projektarkitekt och huvudplanerare i både nygyggnads- och renoveringsprojekt. Ett speciellt område för sakkunskap är bostadsplanering och kontormiljöer samt träarkitektur.

fornamn.efternamn@a-konsultit.fi
+358 44 0981221
skype: anders.atz

Eric Adlercreutz

Eric Adlercreutz

arkitekt SAFA, partner

Eric är vårt kontors grundare och en mycket välrenommerad arkitekt. 

fornamn.efternamn@a-konsultit.fi
+358 44 5478766

Hasse Hägerström

Hasse Hägerström

arkitekt SAFA, partner

Hasses arbetsuppgifter täcker ett brett spektrum. Han är speciellt uppskattad för den skicklighet med vilken han placerar in bostads- service- och kontorsbyggnader i känslig miljö. 

fornamn.efternamn@a-konsultit.fi
+358 40 5036804

Staffan Lodenius

Staffan Lodenius

arkitekt SAFA, partner, professor

Staffan svarar för stadsplaneringsavdelningen på vårt kontor. Hans arbete omafattar allt från detaljerad planering av närmiljö till landskapsstrategier i stor skala.  

fornamn.efternamn@a-konsultit.fi
+358 50 5965421

Tapani Kajaste

Tapani Kajaste

arkitekt SAFA, partner

Tapani är en erkänd planerare av bostäder och servicebyggnader.  

fornamn.efternamn@a-konsultit.fi
+358 9 6844510

Matti Heikkinen

Matti Heikkinen

arkitekt SAFA

Mattis arbetsområde omfattar såväl stadsplanering som byggnadsplaneringsuppgifter. Han sköter även om att vårt kontors IT infrastruktur funderar som den skall. 

fornamn.efternamn@a-konsultit.fi
+358 400 728284

Johannes von Martens

Johannes von Martens

arkitekt SAFA

Johannes kombinerar en bred erfarenhet av olika stadsplaneringsmässiga frågeställningar med en grundlig och mångsidig kompetens i byggnadsplaneringsfrågor. 

fornamn.efternamn@a-konsultit.fi
+358 40 7020373

Päivi Vaheri

Päivi Vaheri

byggnadsarkitekt

Päivi är en erfaren planerare av offentliga byggnader. Hon är även en erkänd specialist inom sk BIM-planering. 

fornamn.efternamn@a-konsultit.fi
+358 9 6844510

Silja Iso-Aho

Silja Iso-Aho

FM

fornamn.efternamn@a-konsultit.fi
+358 9 6844510

Ville Kuhmonen

Ville Kuhmonen

arkitekt SAFA

fornamn.efternamn@a-konsultit.fi
+358 9 6844510

Riitta Tuomisto

Riitta Tuomisto

arkitekt SAFA

fornamn.efternamn@a-konsultit.fi
+358 9 6844510

Pasi Mänttäri

Pasi Mänttäri

arkitekt SAFA

fornamn.efternamn@a-konsultit.fi
+358 9 6844510

Minna Hulkkonen

Minna Hulkkonen

arkitekt safa

firstname.surname@a-konsultit.fi
+358 9 6844510

Panu Söderström

Panu Söderström

FM, arkitektstud.

Panu är arkitektstuderande med en gedigen bakgrund i stadsplanering och -forskning.

fornamn.efternamn@a-konsultit.fi
+358 9 6844510

Saana Kamula

Saana Kamula

arkitektstud.

Saana studerar arkitektur i Aalto-universitet Högskolan för konst, design och arkitehtur.

fornamn.efternamn@a-konsultit.fi
+358 9 6844510

Heikki Torkkeli

Heikki Torkkeli

arkitektstud.

fornamn.efternamn@a-konsultit.fi
+358 9 6844510