Alla projekt

KIRA-digi KIRA-digi   Heka Ruususenrinne Heka Ruususenrinne   As Oy Helsingin Ruusunen As Oy Helsingin Ruusunen         Haso Kuusikkotie Haso Kuusikkotie   Maunula daghem Maunula daghem   Helen pumppaamot Helen pumppaamot     Kasåkerns campus Kasåkerns campus   HUS-Asunnot Bahamankatu 3 HUS-Asunnot Bahamankatu 3   Elo Colosseum D / Kilterinkuja 4 Elo Colosseum D / Kilterinkuja 4     Töölönkatu 28 Töölönkatu 28   Saukonlaituri arabkvarter Saukonlaituri arabkvarter   Tillbyggnad till Illby skola, Vanda Tillbyggnad till Illby skola, Vanda Illby skolas tillbyggnad består av 8 lågstadieklasser och ...   Fallpakka daghem Fallpakka daghem   Östra centrums landmärke Östra centrums landmärke Östra centrums landmärke är ett av Erkki Kairamos ...   Renovering av Hagnäs Saluhall Renovering av Hagnäs Saluhall   Förlängningen av Ring II Förlängningen av Ring II Samplanering av stadsstruktur och trafik.  Den eventuella förlängningen ...   Studio Pasila Studio Pasila Studio Pasila var Finlands första sk Black Box-teater ...   Jyväskylä Universitets huvudbyggnad Jyväskylä Universitets huvudbyggnad Jyväskylä Universitets huvudbyggnad blev färdig år 1956. Byggnaden ...   Heltech Holkvägen Heltech Holkvägen Helsingfors stads fastighetskontor beställde en undersökning om olika ...   Helsingfors stadsteater Helsingfors stadsteater Helsingfors Stadsteater är planerad av Timo Penttilä och ...   Sökö metrostation miljö Sökö metrostation miljö   Den gränslösa metropolen Den gränslösa metropolen Utvecklingsbild för Helsingforsregionen                    ...   Sansåkers daghem Sansåkers daghem Sansåkers daghem byggs för 5 barngrupper, dvs 105 ...   Stora Ensos huvudkontor Stora Ensos huvudkontor År 2011 beslöt Stora Enso att bygga om ...   Lappia huset Lappia huset   Utterkajens bostadskvarter Utterkajens bostadskvarter Projektet som beställdes av Helsingfors stadsplaneverk  baserar sig ...   Mellungsbacka centrums utvecklingsplan Mellungsbacka centrums utvecklingsplan Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto ja Helsingin kaupungin ATT tilasivat ...   Kuopiovikens kontorskomplex Kuopiovikens kontorskomplex I samband med nybyggnads- och renoveringsprojektet fick   ...   Strukturmodell över Seinäjoki (Östermyra) stadscentrum Strukturmodell över Seinäjoki (Östermyra) stadscentrum Avsikten med arbetet var att identifiera utvecklingspotentialen i ...   Villa K Villa K Villa K on puurakenteinen korttelitalo joka pitää sisällään ...   Tillisbackens daghem Tillisbackens daghem Tillisbackens daghem omfattar 5 barngrupper. Daghemmet ligger invid ...   Trafik- och kommunikationsministeriet Trafik- och kommunikationsministeriet Liikenne- ja viestintäministeriön käytössä oleva Eteläesplanadi 16 on ...   Hyrylä regementspark, centrum- och bostadsområde Hyrylä regementspark, centrum- och bostadsområde Skavaböle (Hyrylä) är centrum för den snabbt växande ...   Talo Piilo Talo Piilo Pohjois-Kirkkonummen kallioiseen maastoon kahdelle perheelle suunniteltu vapaa-ajantalo. Rakennuksen ...   ASO Klarisvägen 3 ASO Klarisvägen 3 Storåker är en ny stadsdel som byggs i ...   Virvelinranta resurscenter för handikappade Virvelinranta resurscenter för handikappade Virvelinranta resurscentern för hankdikappade i Tavastehus består av ...   Bastu Tryborg Bastu Tryborg Bastu Tryborg är en fyra personers familjs sommarstuga ...   Rastböle skola Rastböle skola   Viksbacka småhusområde Viksbacka småhusområde Helsingfors stad arrangerade i samarbete med Miljöministeriet och ...   Pellasbacken, Pellasbacken, Pellasbacken är en gammal kulturmiljö längs den historiska ...   Ladugårdens grundskola Ladugårdens grundskola Inbjuden tävling, hedersomnämnande Helsingfors stads utbildningsverk ordnade år ...   Poltinaho bostadsområde Poltinaho bostadsområde Vårt förslag baserar sig på en lätt trafikled ...   Otnäs östra del Otnäs östra del   ’Herrgård’ som en del av Jokela nya trädgårdsstad ’Herrgård’ som en del av Jokela nya trädgårdsstad Jokela är en tätort i Tusby, invid huvudbanan, ...   Oulunsalo ”flygfältsstad” Oulunsalo ”flygfältsstad” Uppdraget omfattade översiktlig idé- och konceptplanering för logistik- ...   Hanken - Svenska handelshögskolan Hanken - Svenska handelshögskolan Korkeakoulun päärakennuksen palkittu korjaustyö, joka on saanut kansainvälistäkin ...   Markanvändingsplaneringen i Otnäs Markanvändingsplaneringen i Otnäs Vårt kontor har redan under två decenniers tid ...   Eriksnäs Eriksnäs Idéplan för ”Sibbo Havspark”.   På uppdrag av ...   Raumo stadshus Raumo stadshus Byggnaden baserar sig på det vinnande förslaget i ...   Jägarbacken detaljplan och byggnadsplanering Jägarbacken detaljplan och byggnadsplanering Jägarbacken byggdes som ett nytt, tätt–lågt storkvarter i ...   Räski-Heinlahti delgeneralplan Räski-Heinlahti delgeneralplan Gränszonen mellan Kotka stad och Pyttis kommun utgör ...   Gobbacka översiktsplan och detaljplan Gobbacka översiktsplan och detaljplan Gobbacka är beläget i norra Esbo norr om ...   Salo generalplan och planstomme över centrum Salo generalplan och planstomme över centrum Salo stad växte kring sekelskiftet mycket snabbt tack ...   Pitkämäki I, detaljplan och byggdirektiv för ekoeffektivt bostadsområde Pitkämäki I, detaljplan och byggdirektiv för ekoeffektivt bostadsområde På 1990-talet uppgjorde vi en planstomme för Pitkämäki ...   Bastu Tostholm Bastu Tostholm Den långsträckta byggnaden ligger parallell med stranden. Den ...   Ekologiskt prefabricerat småhus, Finlands kulturfond Ekologiskt prefabricerat småhus, Finlands kulturfond Kultuurirahasto tilasi 8:lta toimistolta kilpailevat ehdotukset ekologisesta, massa- ...