Mellungsbacka centrums utvecklingsplan

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto ja Helsingin kaupungin ATT tilasivat toimistoltamme viitesuunnitelman Mellunmäen metroaseman ympäristön ke- hittämisen pohjaksi. Myöhemmin työn tilaajiin liittyivät HOK-Elanto ja YIT. Työn eräänä tavoitteena oli kehittää nykyään hajanaiselle ja hahmottomalle Mellunmäen metrokesku- sympäristölle omaleimainen identiteetti. Suunnitelma koostuu metroradan ja tulevan bus- siterminaalin molemmin puolin sijaitsevista kortteleista –amfiteatterimaisen suurmuodon halkaisee kahtia metrorata. Viitesuunnitelman pohjalta tehty kaavaehdotus hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa joulukuussa 2010.

Toiminnallisena tavoitteena on ollut mahdollisimman monipuolinen kokonaisuus: pohja- kerroksissa liike- ja palvelutiloja, joiden päällä asunnot ja suojaisat korttelipihat.

Pohjoiseen kortteliin on kaavailtu tavanomaisen asumisen lisäksi palveluasuntoja ja maantasokerrokseen HOK-Elannon myymälää. Eteläiseen kortteliin on tulossa asumista ja lisäksi kirjasto ja pieni kauppakuja joka tukeutuu olevaan ja mahdollisesti laajennet- tavaan market-tyyppiseen myymälään. Pohjoiselle korttelipihalle on muodostettavissa esteetön yhteys viereiseltä Länsimäentien ylittävältä kevyen liikenteen sillalta. Molemmille korttelipihoille on osoitettu yhteys myös bussiterminaaliaukiolta. Molempien kortteleiden ja metron liityntäliikenteen tarvitsemat autopaikat on sijoitettu kellarikerroksiin.

 

Ort: Helsingfors
Inleddes: 2010
Valmistumisvuosi: 2015
Kund: Helsingfors stads stadsplaneverk / ATT / HOK-Elanto / YIT
Planerare: Jyrki Iso-Aho
Teemu Taskinen
Matti Heikkinen