Raumo stadshus

Byggnaden baserar sig på det vinnande förslaget i en arkitekttävling år 1980. Genom att låta nybyggnaden betona omgivande gaturum har stadsbilden konsoliderats. De skyddade byggnadernas arkitektoniska värden har både respekterats och utnyttjats för att skapa en meningsfull dialog mellan gammalt och nytt.

Nybyggnaden skapar en ny offentlig plats och bildar dessutom med de gamla träbyggnaderna en liten park, som fortsätter de offentliga parkrummen utanför kvarteret.

Ort: Rauma
Plats: Rauma
Inleddes: 1980
Valmistumisvuosi: 1991
Kund: Raumo stad
Planerare: Eric Adlercreutz,
Hasse Hägerström,
Jyrki Iso-Aho