Tillisbackens daghem

Tillisbackens daghem omfattar 5 barngrupper. Daghemmet ligger invid ett växande småhusområde. Byggnaden strävar till att erbjuda barn en trygg och stimulerande miljö med en stark karaktär. Byggnaden är öppen och offentlig och öppnar sig via en täckt innergård ut mot det öppna åkerlandskapet.

Vi planerade byggnaden i samarbete med arkitektkontor Frondelius Keppo Salmenperä.

 

Ort: Espoo
Plats: Espoo
Inleddes: 2009
Valmistumisvuosi: 2012
Kund: Esbo stad
Planerare: Jyrki Iso-Aho,
Jari Frondelius (AFKS)
Tapani Lehtinen