Villa K

Villa K on puurakenteinen korttelitalo joka pitää sisällään päiväkodin lisäksi kerhotiloja, toimistotiloja ja kokoontumistilan. Rakennuksen toiminta-ajatuksena on toimia lähiympäristön kokoontumispaikkana jossa eri ikäryhmät toimivat tiiviissä vuorovaikutussuhteessa

Sisätilat ryhmittyvät ison ruokasalin ja auditoriotilan ympärille. Rakennuksen muoto puolestaan rajaa pihaa selkeästi kolmeen osaan: sisääntuloalueeseen, päiväkerhon ulkoalueeseen sekä luon- nontilaan jätettävään metsikköön.

Ort: Espoo
Plats: Espoo
Inleddes: 2009
Valmistumisvuosi: 2010
Kund: Kilo Svenska Stiftelse
Planerare: Anders Adlercreutz