Bastu Tostholm

Den långsträckta byggnaden ligger parallell med stranden. Den enkla volymen har i mitten en öppning, som erbjuder den naturligaste vägen från stugan ner till stranden. Den så uppkomna rumssekvensen har gett denna förbindelse ett helt nytt innehåll. Tudelningen avspeglar den funktionella lösningen: den gråa bastustugan och den varmröda bastun. Färgerna har tagits från grannbyggnader. Bastustugans gråa panel fortsätter i form av en vankantad panelmantel på sjösidan som ett rustikare svar på havets barska klimat. Bastun blev färdig 2007.

Ort: Inkoo
Valmistumisvuosi: 2007
Kund: Eric Adlercreutz
Laajuus: 30 brm²
Planerare: Eric Adlercreutz,
Anders Adlercreutz