Heltech Holkvägen

Helsingfors stads fastighetskontor beställde en undersökning om olika strategiska lösningsmodeller för yrkesutbildningens utrymmesbehov. Arbete utfördes i nära samarbete med utbildingsverket. 

Under 2000-talet har elevantalet i Helsingfors stads yrkesutbildningsenheter ökat med över 2000 elever. Enligt prognoserna kommer elevantalet att fortsätta att öka kraftigt, och utrymmesproblemet är överhängande. 

I utredningen föreslås det, att eleverna skulle placeras i kampus-enheter. På detta sätt kunde man frångå utrymmen som inte är ändamålsenliga, eller som är dåligt belägna.

Som en del av utredningen uppgjordes en plan för utvecklandet av en tomt på Holkvägen till ett kampus för tekniska ämnen. På området placeras utrymmen för undervisning i logistik, maskin och mekanik, husbyggnad, husteknik och ytbehandling. Projektets bruttoyta är 37.700 m2

Ort: Helsingfors
Inleddes: 2012
Valmistumisvuosi: 2015
Kund: Helsingfors stad - Fastighetskontoret
Planerare: Jyrki Iso-Aho