Jyväskylä Universitets huvudbyggnad

Jyväskylä Universitets huvudbyggnad blev färdig år 1956. Byggnaden är ett av huvudverken i  Alvar Aaltos rödtegelperiod. Utrymmena är indelade i tre sektioner - den administrativa delen, festsalsdelen, och bibilioteket. Dessa binds samman av den genomgående hallen  till en helhet. Byggnaden är skyddad som en del av Seminariebackens helhet.

I samband med renoveringen återställs den urpsrungliga rumsliga strukturen i den administrativa delen. Biblioteksaulan och -salen betonas arkitektoniskt genom att gamla förbindelser öppnas åter. Samtidigt öppnas även nya förbindelser till de närliggande utrymmena. Festsalens ventilation föbättras.

Renoveringen planeras i nära samabete med Alvar Aalto-stiftelsen och Museiverket. Hela projektet genomförs som ett sk BIM-projekt.  Produktmodellen används i koordineringen av tekniska installationer, och i samband med energikalkyleringen. 

Ort: Jyväskylä
Inleddes: 2012
Kund: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Planerare: Jyrki Iso-Aho,
Päivi Vaheri