Hanken - Svenska handelshögskolan

Korkeakoulun päärakennuksen palkittu korjaustyö, joka on saanut kansainvälistäkin huomiota sodanjälkeisen arkkitehtuurin peruskorjaamisen malliesimerkkinä.

Restaurointifilosofiana oli tilojen jako kolmeen korjaustapavyöhykkeeseen. Kaikkien kolmen ryhmän tilat päivitettiin teknisesti täysin ajanmukaisiksi. Julkisten ja arvotilojen osalta nykyaikaistaminen ja tilalliset muutoksetkin tehtiin entistäen siten, että kaikki päältä näytti entiseltään. Opetus- ja työtilat korjattiin alkuperäistä kunnioittaen -periaatteella. Näissä tiloissa uuden sallittiin tulla näkyviin, mutta väreiltään, materiaaleiltaan ja muodoiltaan soinnutettuna alkuperäiseen. Kolmantena ryhmänä oli uudet ja täysin uudistettavat tilat, joissa uusi asettui hallitsevaan asemaan. Näissäkin tiloissa uuden soinnuttaminen alkuperäisen jatkoksi ja alkuperäisen hyödyntäminen oli tärkeä periaate.

Käyttäjän toimeksiannosta suunnittelimme myös rakennuksen koko sisustuksen, alkuperäiskalusteiden restauroinnin, sekä kaikki tarvittavat erikoiskalusteet. Käyttäjän hankinnoissa olemme yleensä suunnittelun lisäksi hoitaneet rakennuttajan tehtävät, tarjouskyselyt, kilpailuttamisen ja toteutuksen valvonnan.

Ort: Helsingfors
Inleddes: 1996
Kund: Statens fastighetsverk / Svenska Handelshögskolan
Planerare: Eric Adlercreutz
Johannes von Martens