Utterkajens bostadskvarter

Projektet som beställdes av Helsingfors stadsplaneverk  baserar sig på vårt premierade förslag till Helsinki Townhouse-tävlingen.

Kvarteret består av våningshus och mellanliggande townhouse-enheter. Våningsantalet varierar mellan 3 och 8 och den högsta byggnadsmassan befinner sig i kvarterets östra del. Fasaderna mot Utterkajen bildar en muraktig yta, som omsluter en enhetlig grönskande innergård. Hög och låg bebyggelse varierar för att garantera goda vyer och ljusa gårdar. Alla lägenheter i markplanet har en egen entré antingen direkt till gatan, till strandpromenaden eller till innertorget.

Innergården bildar ett enhetligt rum inne i kvarteret, ett rum som är en serie av kullar och fördjupningar. Lekplatserna är belägna längs med de stråk som korsar kvarteret, invid trädgrupperna.

Stadsplanen som bygger på vårt förslag godkändes av stadsplanenämnden i december 2010.

Ort: Helsinki
Inleddes: 2010
Kund: Helsingfors stadsplaneverk
Planerare: Jyrki Iso-Aho