Poltinaho bostadsområde

Vårt förslag baserar sig på en lätt trafikled som kretsar som en ring runt området, bindande samman de existerande byggnaderna. På så sätt får det gamla byggnadsbeståndet en framträdande roll i helheten både visuellt och funktionellt. Denna ring binder samman de olika kvarteren, den ger området identitet och fungerar som en social mötesplats. Området innanför "ringen" är fritt från fordonstrafik.

Ort: Hämeenlinna
Inleddes: 2005
Kund: Hämeenlinnan kaupunki
Planerare: Eric Adlercreutz
Anders Adlercreutz