Viksbacka småhusområde

Helsingfors stad arrangerade i samarbete med Miljöministeriet och RT Rakenusteollisuus en tomtöverlåtelsetävling om kvarteren 36114-36116 i Viksbacka, öster om Hlesingfors. Syftet med tävlingen var att hitta lösningar för lågt, tätt byggande i sluttande terräng. Vikt skulle även fästas vid utvecklandet av lösningar för byggande av småhus i sten. 

Vårt projekt som vi gjorde i samarbete med VVO fick andra pris i tävlingen. 

Ort: Helsinki
Inleddes: 2006
Kund: VVO / Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Laajuus: 4350 brm²
Planerare: Eric Adlercreutz
Jyrki Iso-Aho
Anders Adlercreutz