Ladugårdens grundskola

Inbjuden tävling, hedersomnämnande

Helsingfors stads utbildningsverk ordnade år 2005 en inbjuden tävling om en ny skola för Ladugårdens bostadsområde. Ett av tävlingens huvudteman var ”naturlig ventilation”. Vårt kontor var en av fem inbjudna. 

Byggnadebs gestalt avspeglar skolans funktionella princip. Klarhet och orienterbarhet samt kravet på en fungerande naturlig ventilation var väsentliga utgångspunkter

Salen med anslutet bibliotek bildar skolans rumsliga ryggrad och sociala kontaktyta. Atriumgårdarna utgör med avseende å mikroklimat varandras motsatspar där orienteringen dikterar det konkreta geografiska temat. Den mot norr vända gården representerar barrskogsbältets ”vilda natur” medan de södervända gårdarna företräder den mildare zonens natur och trädgårdskultur.

Ort: Helsingfors
Inleddes: 2005
Kund: Helsingfors stads utbildningsverk
Laajuus: 5950 brm²
Planerare: Eric Adlercreutz
Anders Adlercreutz