Hyrylä regementspark, centrum- och bostadsområde

Skavaböle (Hyrylä) är centrum för den snabbt växande Tusby kommun. År 2008 ordnade kommunen och markägaren inbjuden tävling gällande omvandlandet av garnisonsområdet för utvidgandet av centrumområdet och utbyggnaden av en ny stadsdel för ca 8 000 invånare. Vi valde som tema en trädgårdsstad med varierande kvarterstypologier, välartikulerade grönområden och omsorgsfullt måttsatt gatunät som betonar kollektiv- och lätt trafik. Den befintliga bebyggelsen och kulturmiljön gavs en viktig roll i ny tolkning.

I tävlingsteamet ingick även Kjell Forshed från Brunnberg & Forshed Arkitektkontor, Stockholm. 

Ort: Tusby
Inleddes: 2008
Kund: Tusby kommun och Senat-fastigheterna
Planerare: Eric Adlercreutz
Staffan Lodenius
Jyrki Iso-Aho
Anders Adlercreutz

Kjell Forshed